Revidering av veiledende planer

I 2015 inngikk Utviklingssenteret i Vestfold et samarbeid med Norsk sykepleieforbund et samarbeidsprosjekt om å utvikle nasjonale veiledende planer for kommunehelsetjenesten. Det ble da laget 14 veiledende planer basert på innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Planene som ble laget ble integrert i EPJ systemer Cosdoc som en tilleggsmodul. 

Veiledende planer er preformulerte og kunnskapsbaserte tiltaksplaner som benytter standardisert og maskinlesbar terminologi. Hensikten med en Veiledende plan er at det skal være et beslutningsverktøy og kvalitetssikre helsehjelpen. De bidrar til å forenkle dokumentasjonsarbeidet og reduserer uønsket variasjon mellom virksomheter og tjenestenivå. Ved bruk av standardisert terminologi kan man strukturere dokumentasjon av pasientrelatert data og kan bidra til å utveksle datagrunnlaget på tvers av systemer. Bruk av standardisert terminologi bidrar til at helsetjenesten får et felles språk. Spesialisthelsetjenesten går nå også over til denne terminologien, dette kan bidra til at vi får bedre kommunikasjon mellom helsepersonell.

Kunnskap er ikke statisk, og vi får jevnlig ett nytt kunnskapsgrunnlag. Det var derfor behov for å revidere gamle planer og bruke oppdatert terminologi med dagens standard. Flere EPJ leverandører ønsker å ta i bruk Veiledende planer i deres systemer, da er det viktig at man har relevante og faglig oppdaterte planer som vil være nasjonalt tilgjengelig.

Prosjektrapport fra pilotprosjektet, utvikling og testing av veiledende planer.  (PDF, 3 MB)

Les mer om ICNP her

Artikkel om veiledende planer i tidsskriftet Sykepleien

Har du lyst å bruke ICNP? Her er en enkel søkemotor for funn, mål og intervensjon ICN-søk (icn-sok.netlify.app)

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder: Kaja Hvitstein-Strøm