Kontakt oss

Ring eller send oss en epost:

Ellinor Bakke Aasen

Sykepleier med master, leder for USHT- V

Tlf. 99561527

Mail: Ellinor Bakke Aasen

Henriette Ruud

Sykepleier og forbedringsagent, prosjektleder og faglig rådgiver

Tlf. 48275275

Mail: Henriette Ruud

Anita Nilo

Spes. sykepleier i palliasjon og veileder, prosjektleder og faglig rådgiver

Tlf. 48134750

Mail: Anita Nilo

Kaja Hvitstein- Strøm

Sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk, prosjektleder og faglig rådgiver

Tlf. 91527813

Mail: Kaja Hvitstein-Strøm

Therese Midtgaard Jensen

Musikkterapeut med master, prosjektleder og faglig rådgiver

Tlf. 93646347

Mail: Therese Midtgaard Jensen

Stine Borgen

Sykepleier med videreutdannelse i personalledelse, prosjektleder og faglig rådgiver

Tlf. 47519472

Mail: Stine Borgen

Ida Eide Johansen

Sykepleier og markedsfører med utdannelse innen grafisk design og prosjektledelse, prosjektleder og faglig rådgiver

Tlf. 99423040

Mail: Ida Eide Johansen

Etisk refleksjon

I møte med tjenestemottakere og deres pårørende står helsepersonell ofte i ulike etiske utfordringer.

Anita Nilo ansatt i USHT er også regional veileder for Vestfold og Telemark i KS sin etikksatsing.

Les mer om satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving her.

Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving KS.