Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Et samfunnsmål er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familie får leve gode liv basert på egne forutsetninger, ønsker og behov. Gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester skal være forutsigbare og trygge, og bidra til god livskvalitet, og økt mestring i eget liv.

Interkommunalt nettverk

Ett fagnettverk for ansatte som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i kommunene i Vestfold.

Læringsnettverk

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Vestfold (USHT-V) arrangere et læringsnettverk i palliasjon til utviklingshemmede (dette vil i første omgang være en pilot for å teste ut en ny tiltakspakke som er utviklet av USHT-V) 

ABC- opplæringen

Mitt livs ABC, perm 1 

Nasjonal veileder

USHT-V benyttet samarbeidsforaer og interkommunalt nettverk for å spre kunnskap om veilederen gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Formålet med veilederen er å spre kunnskapsbasert praksis og legge til rette for viktige prioriteringer og bidra til god samhandling på tvers av tjenestene. Et viktig forbedringspunkt er å redusere uønsket variasjon i tjenestene.

Prosjekter

Med andre briller