Fagnettverk tjenester til personer med utviklingshemming

Fagnettverk for ansatte som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i kommunene i Vestfold.

Fagnettverket er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i region Vestfold, Sykehuset i Vestfold (SIV), Universitetet i Sørøst-Norge, Statsforvalter i Vestfold og Telemark og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold). USHT-V har ansvar for å koordinere og lede nettverket.  

Ressurspersonene skal ha faglig ansvar, delta aktivt i fagutvikling og har stor interesse for fagfeltet. Ressurspersonene skal videre være bidragsytere og «spredere» av informasjon og kunnskap internt i egen kommune. Ressurspersonene i nettverket skal være nøkkelpersoner i kommunene som eksempel fagkoordinator, mellomleder, miljøterapeut eller annen ressursperson som er tett på praksis.
For å opprettholde kontinuiteten i nettverket skal det etterstrebes at det er de samme ressurspersonene som møter på nettverkssamlingene. Deltagere er selv ansvarlige for å melde inn saker og bidra aktivt inn i nettverket.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og tjenestenivå i tjenestene til personer med utviklingshemming, ervervet hjerneskade, autismespekterforstyrrelser og andre relevante tilleggsdiagnoser. Nettverket skal bidra til å fremme god praksis og gode tjenester til pasienter og brukere.

Mål for nettverket:

  • Øke faglig kompetanse
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet
  • Bidra til kvalitetsutvikling og kunnskapsbasert praksis
  • Legge til rette for dialog og erfaringsutveksling

Nettverket avholder 4 samlinger årlig, kommunene kan delta i nettverket med inntil 10 faste ressurspersoner.

Kontaktperson: Elisabeth Lohne Edvardsen