Med andre briller

USHT-Vestfold og USHT Telemark samarbeider om VR prosjektet Med andre briller. Prosjektet skal teste ut om VR (Virtual reality) kan være en egnet opplæringsform ovenfor ansatte innen kommunale helse- og omsorgstjenester.

I forprosjektet ble det kartlagt kunnskap om VR teknologi kan gi de ansatte mulighet til å oppleve og trene på utfordrende, truende og potensielt farlige situasjoner uten fare for liv og helse. 

Gjennom økt kunnskap om egne reaksjonsmønstre i situasjoner som oppleves truende kan de ansatte få en sterkere mestringsopplevelse i arbeidshverdagen. Opplæringen og erfaringene kan virke forebyggende på bruken av tvang og makt ved at utfordrende situasjoner håndteres på mer hensiktsmessig måter av reflekterte og trygge ansatte.

I 2021 ble 14 moduler innspilt i VR 360 film. 

Det ble innspilt; 

  • 5 moduler knyttet til tjenesten til personer med utviklingshemming
  • 5 moduler knyttet til tjenesten Psykisk helse og avhengighet
  • 2 moduler knyttet til hjemmebaserte tjenester
  • 2 moduler knyttet til eldre på institusjon

 

I etterkant av prosjektet har det blitt laget flere filmer tilgjengelig. Filmene er tilgjengelig i vår scenariobank. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i region Vestfold og i Telemark sammenfatter et refleksjonshefte knyttet til prosjektet. 

Ønsker du informasjon om hvordan komme i gang? (PDF, 158 kB)

Vi tilbyr gruppelederopplæring høsten 2024

Gruppelederopplæring tilbys i Porsgrunn 28. august og 23. oktober.

Dersom du ønsker mer informasjon send mail til kajhvi@sfjkom.no 

Sjekk ut nettsiden med scenariobank www.medandrebriller.no

Prosjektrapport

Se film om VR:

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder: Kaja Hvitstein-Strøm