Palliasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Vestfold (USHT-V) arrangere et læringsnettverk i palliasjon til utviklingshemmede (dette vil i første omgang være en pilot for å teste ut en ny tiltakspakke som er utviklet av USHT-V).

Læringsnettverket vil vektlegge og iverksette tiltak som kan hjelpe personer med utviklingshemming til god livskvalitet i livets siste fase. Dette gjelder både knyttet opp mot generell alderdom og mot alvorlige tilstander eller sykdom. Tiltakene vil være knyttet opp mot god kartlegging og behandling av plagsomme symptomer, samt tilrettelegging av samarbeid på tvers av tjenester og nivåer. 

Dette læringsnettverk vil bestå av tre samlinger over en periode på 9 måneder med oppstart mars 2022. 

Målgruppe: Helsepersonell som jobber med personer med utviklingshemming i kommuner i Vestfold

Det er Horten, Sandefjord og Larvik som deltar i piloten.

Tiltakspakke: palliasjon til personer med med utviklingshemming (PDF, 963 kB)

Kontaktperson: Antia Nilo