De nasjonale satsningsområdene

Hvert år får utviklingssentrene oppdragsbrev fra Helsedirektoratet om satsninger det kommende året.

Satsningsområdene for 2023 er:

Artikkelliste