Demensplan 2025

Demensplan 2025 er en femårsplan (2021-2025) lansert av Solbergregjeringen som har til hensikt å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. 

Å skape et mer demensvennlig samfunn bidrar til inkludering og likeverd. Det er en forutsetning for å bygge ned samfunnsbarrierer. Får å kunne gi et mer helhetlig tilbud til personer med demens må vi øke kunnskap hos helsepersonell, tilby utredning hos de med mistanke om kognitiv svikt, og sette diagnose til riktig tid.

ABC- opplæringen

ABC- opplæring

Prosjekter

Prosjektet gode demensforløp og veiviser demens