Velferdsteknologi og digitale tjenester

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er forankret i St. meld Morgendagens omsorg og skal sørge for at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i kommunehelsetjenesten. Velferdsteknologi skal bidra til økt trygghet og egenmestring. Programmet startet for flere år siden og har bidratt til mange gode erfaringer på trygghetsteknologi, sporing og varslingsteknologi, medisinsk avstandsoppføling og mye mer.

Velferdsteknologiprosjekt i Vestfold og Telemark

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene i sprednings- og innføringsfasen i Nasjonalt program for velferdsteknologi. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 23 kommuner, USHT og KomUt.

Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC: KS har ansvar for innhold i kurset og du kan lese mer om dette her.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Vestfold samarbeider med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark om Velferdsteknologiens ABC. Vi startet nye grupper i oktober 2022. Avsluttende seminar for disse gruppene holdes 25.04.2023.

For påmelding til ny ABC opplæring høsten 2023:

Ta kontakt med Monica L. Pedersen for mer informasjon.