Pågående prosjekter

Mye av arbeidet på Utviklingssenteret er prosjektarbeid. Antall og hvilke prosjekter avhenger både av føringer lokalt og nasjonalt, samt tilskuddsmidler. 

Her ser du en oversikt over alle prosjekter vi har pågående per. nå:

Artikkelliste