Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene i sprednings- og innføringsfasen i Nasjonalt program for velferdsteknologi. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 23 kommuner, USHT og KomUt.

Gjennom Nasjonalt program for velferdsteknologi samarbeider KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om å stimulere kommuner til å ta i bruk velferdsteknologi løsninger gjennom tilskuddsordningen «Omsorgsplan 2020 - innføringen av velferdsteknologiske løsninger».

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene som får tildelt midler. Tilskuddet  fordeles likt mellom 23 kommuner i Vestfold og Telemark. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark og KS er også med som samarbeidspartnere.

Tilskuddet er til frikjøp av medarbeidere fra kommunene for å delta på seminarer og workshop i regi av prosjektet. Prosjektet søker også tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen.

Prosjektet er opptatt av å invitere inn alle faggrupper i kommunene.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder: May Omland