KlinObsKommune

USHT-V gjennomfører et nytt prosjekt med tittel “Opplæring i klinisk observasjonskompetanse for kommunene i Vestfold”

Opplæring av helsepersonell i klinisk observasjonskompetanse har vært en satsning i Vestfold siden 2013 og mye godt arbeid pågår fortsatt. Erfaringer fra kommunene viser at opplæringen i klinisk observasjonskompetanse er tilfeldig og usystematisk med varierende kvalitet.

Prosjektet har som mål å hjelpe kommunene til å få en systematisk og standardisert opplæring i klinisk observasjonskompetanse ved å implementere en felles opplæringsmodell.

Modellen er basert på den nasjonale modellen til KlinObsKommune.
Prosjektets varighet er fra 2019-2023 og alle kommunene i Vestfold deltar. Det er Statsforvalter som er bidragsyter.

Prosjektrapport: KlinObsKommune (PDF, 447 kB)

Felles kompetanseplan for Vestfold (PDF, 507 kB)

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder: Henriette Ruud