Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering

I regi av Utviklingssenteret ble det i 2017 dannet et interkommunalt nettverk i ferdighetstrening og simulering. Nettverket skal være en arena for kompetanseheving og utvikling av felles metoder og verktøy med simulering som metode.

 Det er ca 50 faste deltakere i nettverket der alle kommunene i Vestfold er representert. Sykehuset i Vestfold, Fagskolen i Vestfold og Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge er samarbeidsparter.  Representantene i nettverket består av faste ressurspersoner fra Vestfoldkommunene.

Arbeidsgruppen er sammensatt av deltakere fra alle kommuner- og samarbeidspartnerne. Kommunerepresentantene har ansvar for kommunenes interne nettverk for ferdighetstrening og simulering og er bindeleddet fra det interkommunale nettverket til kommunens interne nettverk.

Under dette nettverket organiseres egne nettverk for fasilitatorer,  proACT- og HLR-instruktører.

Det er en koordinator i hver kommune som har oversikt over instruktørene og påmelding til instruktørkurs

Oversikt over koordinatorer

Det arrangeres to årlige nettverkssamlinger

Neste samling:

Dato: 6. juni 2024

Tid: 11.00-15.30

Sted: Sandefjord Medisinske Senter

Team: Workshop på VR, samtrening med ambulanse og simulering med etiske dilemmaer

Påmelding her

 

 

Kontaktperson: Henriette Ruud