Dokumenter og nyttige lenker

Her finner du utvalgte dokumenter fra tidligere prosjekter. 

Trygghetsstandard i sykehjem:

Trygghetsstandard i sykehjem er et digitalt verktøy som skal støtte sykehjemsledere i organisering, og systematisk oppfølging av kvalitetsforbedringsarbeidet. 

Veiviser demens: 

Veiviser demens er et verktøy som skal gi helsepersonell praktiske råd om hvordan nasjonal faglig retningslinje om demens kan utføres i praksis. Målet er å tilby personer med demens rett tiltak eller tjeneste til rett tid.