Personvernombud

Personvernombudet er en ressursperson som skal styrke Sandefjord kommunes evne til å etterleve regelverket for behandling av personopplysninger.

Dette gjøres blant annet gjennom opplæring og veiledning av kommunens virksomheter og ansatte, slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne, og er kontaktpunktet i kommunen for deg som har spørsmål om personopplysninger som kommunen har registrert om deg.

Personvernombudet jobber også med internkontroll og informasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette blant annet alt fra spørsmål om innsyn, retting og sletting av personopplysninger til internrutiner og behandling av avviksmeldinger der personopplysninger er på avveie.

Personvernombudet skal:

  • Hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine etter personvernregelverket
  • Behandle spørsmål om innsyn i personopplysninger
  • Veilede og påpeke lovbrudd overfor de som behandler personopplysninger
  • Følge opp behandling av personopplysninger og sikre at det føres oversikt over behandlingene 
  • Passe på at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Dersom du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt med personvernombudet i Sandefjord kommune.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke anser at e-post er en sikker måte å sende informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent, f.eks. helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger.

Lenker

Personvernforordningens artikkel 39

Personvernombud | Datatilsynet

Personvernombudets oppgaver | Datatilsynet