Melde om avvik og brudd på personopplysningssikkerheten

Oppdager du et brudd på personopplysningssikkerheten, kan du melde fra. 

Et brudd på personopplysningssikkerheten (avvik) er utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er behandlet av eller for kommunen.

Dersom du opplever avvik vil vi gjerne at du tar kontakt med oss!

Hva er brudd på personopplysningssikkerheten?

Et brudd på personopplysningssikkerheten består av tre elementer:

  • Et sikkerhetsbrudd
  • Som berører personopplysninger
  • Sikkerhetsbruddet fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysningene

Et brudd på personopplysningssikkerheten kan blant annet være :

  • personopplysninger har blitt utlevert ulovlig eller utilsiktet
  • noen som ikke skulle hatt det har fått tilgang til personopplysninger
  • personopplysninger har blitt endret utilsiktet eller ulovlig
  • noen som skulle hatt tilgang til personopplysningene har mistet tilgangen
  • personopplysninger er slettet utilsiktet eller ulovlig

Les mer om brudd på personopplysningssikkerheten på Datatilsynets nettsider

Hvis du oppdager at det har skjedd et avvik

Blir du oppmerksom på et brudd på personopplysningssikkerheten må du melde det til oss i kommunen så fort som mulig. Dermed kan vi få satt inn tiltak for å begrense skaden bruddet kan føre til.

Vi i Sandefjord kommune, er behandlingsansvarlig, og må melde avviket bruddet til videre til Datatilsynet innen 72 timer. Det er vi pålagt etter reglene i personvernforordningen art. 33 nr.1.

Slik melder du fra om avvik

Oppdager du et brudd på personopplysningssikkerheten, skal du melde det inn til Sandefjord kommunes personvernombud. Meld fra selv om du er usikker på om hendelsen faktisk er et avvik eller ikke.