Ord og begreper innenfor personvernregelverket

Personvernregelverket består av en rekke ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå. Her er en del sentrale ord og begreper forsøkt forklart på en kort og enkel måte.