Fag- og samarbeidsråd

For Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold er det etablert et fag- og samarbeidsråd.

Det er sammensatt av  representanter fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, senter for omsorgsforskning sør, Universitetet i Sørøst Norge, Pasient- og brukerombudet, Sykehuset i Vestfold, arbeidstakerorganisasjonene, brukerorganisasjonene, fylkeskommunen og ledere i vertskommunen.

Rådet har møte to ganger i året.