ABC -opplæring

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse– og omsorgstjenester, der helsepersonell er målgruppen.

ABC-opplæringen er samlet som permer med ulike fagområder som er tilgjengelig både som fysiske permer og digitalt. Permene er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse etter oppdrag fra Helsedirektoratet. USHT er underleverandør og kursansvarlig for gjennomføringen.

Varigheten på ABC-opplæringen er ett år, der USHT arrangerer to fagsamlinger. Det er under opplæringen selvdrevne gruppesamlinger månedlig.

Målet er at helsepersonell skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap, utforske etiske problemstillinger, få økt forståelse av relevant lovverk og gi mulighet til å reflektere over egen praksis.

Permene koster 500 kroner per stykk og dekkes av arbeidsgiver.

Artikkelliste