Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC er en grunnleggende opplæringspakke om velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. 

Sammen med USHT Telemark tilbyr USHT Vestfold Velferdsteknologiens ABC. Opplæringspakken inneholder 5 ulike temahefter. Opplæringen består av to fagsamlinger, grupperefleksjon, e-læring og individuelle oppgaver og går over ett år. Opplæringspakken er utviklet av KS. 

Oppstart høst 2023

Les mer på:

Velferdsteknologiens ABC - KS

Ansvarlig: Kaja Hvitstein-Strøm