Mitt livs ABC, perm 2

Mitt livs ABC perm 2, er en påbyggingsperm til Mitt livs ABC perm 1. Her går vi dypere inn i problemstillinger som er belyst i Perm 1.

Perm 2 er en påbyggingsperm med temaer som alternativ og supplerende kommunikasjon, psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, teknologiske løsninger, nedsatt fysisk funksjonsevne, aldring, miljøarbeid fordypning og utfordrende atferd.

Les mer om ABC-opplæring

Les mer om Mitt livs ABC

Målgruppe: Helsepersonell som gir tjenester til personer med utviklingshemming

Målet med opplæringen: Økt kunnskap om utviklingshemming

Fagseminar 1: 

Dato: 15. januar 2024

Tid: Kl. 09:00-15.00

Sted: Torp konferansesenter, Bottenveien 5, Sandefjord

Påmeldingsfrist: 1. februar 2024

Kontaktperson: Henriette Ruud, hru@sfjkom.no