Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mer informasjon om ABC-opplæring

Les mer om Psykiske sykdommer i eldre år

Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i kommunal eldreomsorg

Målet med opplæringen: Økt kunnskap om aldring og helse og innsikt i ABC-modellen som kompetansehevingsmetode

 

Fagseminar 1:

Dato: 14. mai 2024

Tid: Kl. 09:00-15.00

Sted: Torp konferansesenter, Bottenveien 5, Sandefjord

Påmeldingsfrist: 30. april 2024

Kontaktperson: Henriette Ruud