Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i temaheftene bidrar til at personalet i helse- og omsorgstjenestene oppdaterer, og videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommunale tjenestetilbud.

Mer informasjon om ABC-opplæring

Les mer om Eldreomsorgens ABC

Målgruppe: Helsepersonell som gir tjenester til personer med demens

Mål for opplæringen: Innsikt i aktiv omsorg, medbestemmelse, respekt og verdighet

Ny oppstart 5. mars 2024

Fagseminar 2:

Dato: 16.november 2023

Tid: Kl. 09.00-15.00

Sted: Torp konferansesenter, Bottenveien 5, Sandefjord

Påmeldingsfrist: 1. november 2023

Kontaktperson: Henriette Ruud