Demensomsorgens ABC, perm 1

ABC-opplæringen er et samarbeid med USHT-V og Aldring og helse.

Opplæringsmateriellet i Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Heftene gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende. ABC-heftene introduserer praktiske observasjonsredskaper og følger anbefalt behandling og tjenester som er beskrevet som satsinger i Demensplan 2015. Satsingen er videreført i Demensplan 2025.

Mer informasjon om ABC-opplæring

Les mer om Demensomsorgens ABC

Målgruppe: Helsepersonell som gir tjenester til personer med demens

Mål for opplæringen: Økt kunnskap om demens og innsikt i ABC-modellen som kompetansehevingsmetode

Oppstart den 3. oktober 2023

Fagsamling 2:     

Dato: 9. april 2024

Tid: Kl. 09.00-15.00

Sted: Torp konferansesenter 

Påmeldingsfrist: 26. mars 2024

Kontaktperson: Henriette Ruud

 

​​