Gruppelederopplæring i VR basert simulering

Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå

Dato
3. oktober 2024
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Sandefjord Medisinske Senter

Vi i USHT-Vestfold inviterer ansatte i kommunale helse-og omsorgstjenester til velferdsteknologiens ABC

Dette er en ABC opplæring fra KS.

Du kan lese mer om Velferdsteknolgiens ABC 

Velferdsteknologiens ABC består av to fagseminarer (ett oppstartseminar og ett avsluttningsseminar). I mellomtiden skal gruppen møtes til grupperefleksjonsmøter. Her skal deltakerne ha lest igjennom heftene i forkant av grupperefleksjon.  

Oppstartseminar for 2024 er 3. oktober.

Påmeldingsfrist 19. september. Påmelding skjer via kommunekontakt i kommunen og sendes gruppevis til Kaja Hvitstein-Strøm i USHT

Arrangør

USHT-V

Kontakt

Kaja Hvitstein-Strøm